Canada Vita x TopTen

Canada Vita x TopTen

Công ty TNHH TopTen chính thức là nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm Vita của Canada. Hiện tại TopTen có hơn 200 địa điểm bán lẻ cung cấp hàng hóa xa xỉ. Sự hợp tác này là một cột mốc quan trọng trong việc củng cố danh tiếng của nhân sâm Canada trên khắp châu Á.