Khai trương cửa hàng bán lẻ Canadian Vita đầu tiên

Khai trương cửa hàng bán lẻ Canadian Vita đầu tiên

Khai trương cửa hàng bán lẻ Vita canada đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong số nhiều dự án sẽ mở cửa trên khắp Việt Nam, Đài Loan, Singapore và Indonesia.